Lampionnen maken
Kwaliteitszorg
Kwaliteit is de mate waarin scholen erin slagen hun doelen te bereiken naar tevredenheid van kinderen, ouders, leerkrachten en de overheid. Kwaliteit wordt bepaald door heldere doelen en door normerende uitspraken. Doelen en normen worden bepaald door de overheid en de school, in dialoog met relevante groeperingen. De school bepaalt haar koers, rekening houdend met hetgeen groeperingen willen, maar niet tot elke prijs daarop aansluitend. De school heeft hierin haar eigen verantwoordelijkheid.
 
De kern van de kwaliteitszorg bestaat uit vijf vragen:
  • Doet de school de goede dingen?
  • Doet de school de dingen goed?
  • Hoe weet de school dat?
  • Vinden anderen dat ook?
  • Wat doet de school met die wetenschap?
Kwaliteitszorg betekent permanent, cyclisch en systematisch de kwaliteit bepalen, bewaken en verbeteren, waarbij de basis het primaire proces is.

Klik hier voor het schooljaarplan obs Noordewier 2019 - 2020


Klik hier voor het inspectierapport van 1 februari 2017