Lampionnen maken

Schooltijden
De groepen 1 tot en met 8 moeten samen minimaal 7520 uur naar school. Wij hebben voor het Hoorns Model gekozen: alle leerlingen gaan op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 14.30 uur naar school en op woensdag en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Tevens hanteren we een continurooster; alle leerlingen eten op school en hebben van 12.00 tot 12.30 uur een half uur voor de lunch en om te spelen.


Om 8.25 uur gaan de kinderen naar binnen.

Groep 1 t/m 8
  's morgens            's middags    
 maandag  08.30 - 12.00  uur     12.30 - 14.30  uur  
 dinsdag  08.30 - 12.00  uur    12.30 - 14.30 uur  
 woensdag  08.30 - 12.30  uur        
 donderdag  08.30 - 12.00  uur    12.30 - 14.30 uur  
 vrijdag  08.30 - 12.30  uur        
 

Vakantietijden
De vakantietijden worden door de scholen in overleg vastgesteld. Het streven is dat de scholen zo veel mogelijk gelijktijdig vakantie hebben. In principe volgen wij de spreidingsadviezen.

 
Vakantie  
Zomervakantie 2018 21 juli t/m 4 september 2018
Herfstvakantie 20 okt 2018 t/m 28 okt 2018
Kerstvakantie 22 dec 2018 t/m 6 jan 2019
Voorjaarsvakantie 16 feb 2019 t/m 24 feb 2019
Goede vrijdag 19 april 2019
2e Paasdag 22 april 2019 (valt in meivakantie)
Meivakantie 20 april 2019 t/m 5 mei 2019
Koningsdag 27 april 2019 (valt in de meivakantie)
Bevrijdingsdag 5 mei 2019 (valt in meivakantie)
Hemelvaartsdag + vrijdag 30 mei en 31 mei 2019
Pinkstermaandag 10 juni 2019
Zomervakantie 2018 13 juli 2019 t/m 25 augustus 2019
 

Naast vakantiedagen zijn er nog margedagen, dit zijn dagen waarop de leerlingen vrij zijn en de leerkrachten scholing volgen of overleggen over schoolse zaken.

De margedagen zijn op:
Maandag - 3 september 2018
Dinsdag -   4 september 2018
Woensdag - 13 februari 2019
Woensdag - 26 juni 2019
Vrijdag -  13 juli 2019