Lampionnen maken


Schooltijden

De groepen 1 tot en met 8 moeten samen minimaal 7520 uur naar school. Wij hebben voor het Hoorns Model gekozen: alle leerlingen gaan op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 14.30 uur naar school en op woensdag en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Tevens hanteren we een continurooster; alle leerlingen eten op school en hebben van 12.00 tot 12.30 uur een half uur voor de lunch en om te spelen.

 

Om 8.25 uur gaan de kinderen naar binnen.
 
Groep 1 t/m 8
  's morgens            's middags    
 maandag  08.30 - 12.00  uur     12.30 - 14.30  uur  
 dinsdag  08.30 - 12.00  uur    12.30 - 14.30 uur  
 woensdag  08.30 - 12.30  uur        
 donderdag  08.30 - 12.00  uur    12.30 - 14.30 uur  
 vrijdag  08.30 - 12.30  uur        
 
Vakantietijden
De vakantietijden worden door de scholen in overleg vastgesteld. Het streven is dat de scholen zo veel mogelijk gelijktijdig vakantie hebben. In principe volgen wij de spreidingsadviezen.
 
Vakanties  
Zomervakantie 13 jul 2019 t/m 25 aug 2019
Herfstvakantie 19 okt 2019 t/m 27 okt 2019
Kerstvakantie 21 dec 2019 t/m 5 jan 2020
Voorjaarsvakantie 15 feb 2020 t/m 23 feb 2020
Goede Vrijdag 10 april 2020
Tweede Paasdag 13 april 2020
Meivakantie inclusief Koningsdag + Bevrijdingsdag 25 april 2020 t/m 10 mei 2020
Hemelvaartsdag + de vrijdag 21 mei en 22 mei 2020
Tweede Pinksterdag 1 jun 2020
Zomervakantie 4 jul 2020 t/m 16 aug 2020
 
Naast vakantiedagen zijn er nog margedagen, dit zijn dagen waarop de leerlingen vrij zijn en de leerkrachten scholing volgen of overleggen over schoolse zaken.
 
De margedagen zijn op:
11 februari 2020 hele dag
27 mei 2020 hele dag
15 juni 2020 hele dag
3 juli 2020 hele dag