Lampionnen maken
Cultuureducatie

Cultuur is niet alleen iets wat bestaat en waar je beschouwend mee bezig kunt zijn. Cultuur is ook iets wat je kunt maken en waar je een bijdrage aan kunt leveren! Deze gedachte vinden we in brede zin erg belangrijk voor de school, zeker als we het zien in een sociaal-emotionele context. 
We vinden het belangrijk dat kinderen creatief zijn en blijven in hun denken en handelen. Wij verstaan onder cultuureducatie erfgoed,media en kunst. Wij organiseren en nemen deel aan diverse activiteiten, zoals concertbezoek, museumbezoek, gastlessen, enz.  Van De Holm (fusieschool) hebben we Galerie d'Holm meegenomen en de Poëzie-projecten; twee activiteiten die de school in het onderwijsprogramma had en waar zowel een provinciale als een nationale onderwijsprijs mee is gewonnen.
In ons Cultuureducatieplan (zie onze website) worden de visie, de doelen en de activiteiten beschreven.Door HIER te klikken opent onze Cultuur educatieplan.