Lampionnen maken
Het team 
 
Sineke Sietsema  directeur 
Hennie Veldhuis groep 1/ 2
Barberdina Slob groep 3/ 4
José Terpstra groep 1/ 2 en groep 3/ 4 
Olga Muurman groep 5/ 6 en groep 8
Gerrit de Boer groep 7
Cindy Bol groep 5/ 6 en 7
Anne Gre Flikkema groep 8
Rutger Dijkstra vakleerkracht muziek
Anita Larkens    intern begeleider
Monique van der Krogt gymnastiek
Jantina Grommers administratie
   
Klassenindeling schooljaar 2018 - 2019
  maandag dinsdag  woensdag  donderdag  vrijdag 
gr. 1/ 2  juf Hennie juf Hennie  juf Hennie  juf Hennie  juf José 
gr. 3/ 4 juf José  juf Barberdina  juf Barberdina  juf Barberdina juf Barberdina
gr. 5/ 6 juf Olga juf Olga juf Olga
juf Cindy (1)
juf Cindy juf Cindy
gr. 7     meester Gerrit meester Gerrit meester Gerrit
juf Cindy  (2)
meester Gerrit meester Gerrit
gr. 8 juf Anne Gre   juf Anne Gre   juf Anne Gre  juf Anne Gre   juf Olga
 
1 Om de week Olga of Cindy in de groep.
2 Om de week Gerrit of Cindy in de groep.


Directie              maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 

IB                           maandag door Anita Larkens
Gymnastiek    op donderdag door de vakleerkracht
Administratie  maandag, dinsdag, woensdag en donderdag