Lampionnen maken

Kinderraad
Onze school heeft een kinderraad. Deze wordt samengesteld uit leerlingen van groep 5 t/m 8 en ieder jaar gekozen door leerlingen uit groep 3 t/m 8. Door middel van een verkiezingscampagne waarin de kinderen ook een pamflet maken, worden de verkiezingen gehouden.
Het kiezen gebeurt  professioneel: aan een tafel mogen ze een naam aankruisen en het papier wordt in een echte stembus gedaan.  Dit jaar zijn Julia uit groep 5, Robyn uit groep 6, Noor uit groep 7 en Isabelle uit groep 8  gekozen.
 

Ook de Ichthus heeft een Kinderraad, met dezelfde samenstelling en de Kinderraden zullen gezamenlijk gaan optrekken.


De kinderraad organiseert in de loop van het schooljaar activiteiten zoals disco's, playbackshows, kleurwedstrijden, een waterspektakel, bij sneeuw winterspelletjes o.i.d.
Ook heeft de kinderraad een ideeënbus waar leerlingen een briefje in kunnen doen met hun idee.
De kinderraad gaat hierover vergaderen. Dit vergaderen gebeurt ongeveer 1x in de 6 weken.