Lampionnen maken

Marciaraad
Onze school heeft samen met de christelijke school een kinderraad; de Marciaraad. Deze wordt samengesteld uit leerlingen van groep 5 t/m 8 en ieder jaar gekozen door leerlingen uit groep 3 t/m 8. Door middel van een verkiezingscampagne waarin de kinderen ook een pamflet maken, worden de verkiezingen gehouden.
Het kiezen gebeurt  professioneel: aan een tafel mogen ze een naam aankruisen en het papier wordt in een echte stembus gedaan.  Dit jaar zijn Mylan uit groep 5, Aniek uit groep 6, Iris uit groep 7 en Hanne uit groep 8  gekozen.

De kinderraad organiseert in de loop van het schooljaar activiteiten zoals disco's, playbackshows, kleurwedstrijden, een waterspektakel, bij sneeuw winterspelletjes o.i.d.
Ook heeft de kinderraad een ideeënbus waar leerlingen een briefje in kunnen doen met hun idee.
De kinderraad gaat hierover vergaderen. Dit vergaderen gebeurt ongeveer 1x in de 6 weken.