Lampionnen maken
Ouderhulp

Ouders verrichten diverse ondersteunende taken bij handvaardigheid, schoolreizen, sportdag, projectweek, enz.  Deze activiteiten vallen onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. Ouders kunnen zich daarvoor aanmelden.

Daarnaast helpen ouders de school bij het realiseren van een mooi onderwijsaanbod door het verzorgen van gastlessen, helpen bij het creatief circuit, met de leerlingen knutselen, enz.

Iedere groep heeft een klassenouder. Deze ouder ondersteunt de leerkracht bij het inschakelen van ouderhulp en/ of verricht zelf de ondersteunende taken.